ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ บริษัท ทูร ลิีสซิ่ง จำกัด (ให้บริการ)
27-02-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
20-11-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จำกัด