กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานบริการจัดหางานต่างประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินการโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ “การทำน้ำพริกปลาส้ม” ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอาชีพ วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้สูงอายุเข้ารับ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ จำนวน 10 คน