ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่กำลังมองหางาน และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://jobit.doe.go.th/uttdoe2022