แจกของสนามหลวง RSS

 

แจกของสนามหลวง

นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ และ นางสาวสุมล ถาวรวสุ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และนางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ของกองส่งเสริมการมีงานทำ ร่วมจัดกิจกรรมนำของไปแจกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559