กองส่งเสริมการมีงานทำร่วมจัดกิจกรรมให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ RSS

 

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 กองส่งเสริมการมีงานทำร่วมจัดกิจกรรมให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ  OCSC EXPO 2022 ณ  ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ. กองส่งเสริมการมีงานทำได้นำแบบทดสอบ จำนวน 4 แบบ ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แบบประเมินความพร้อมทางอาชีพ ฉบับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน