กกจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 9/2565 RSS

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 9/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยว  ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการตัดหนี้สูญลูกหนี้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านของกลุ่ม Cotton buds บ้านหนองหัวช้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มตุ๊กตาไม้ลัง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่