รองอธิบดี กกจ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “ได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ @ระยอง” RSS

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “ได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ @ระยอง” โดยมีนายสนธยา กาลาศรี จัดหางานจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัย  เทคนิคระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

สำหรับงานวันมหกรรมอาชีพฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ ร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 80 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 231 ตำแหน่ง จำนวน 12,141 อัตรา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดความพร้อมทางอาชีพ นิทรรศการโลกอาชีพและการศึกษา นิทรรศการอาชีพจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การสาธิตอาชีพอิสระกว่า 20 อาชีพ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงบริการของรัฐ ข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ขณะเดียวกันนายจ้าง/ สถานประกอบการ ก็สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้สอดคล้องกับกิจกรรม เป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน