อธิบดี กกจ. เปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างงาน สร้างอาชีพ เมืองมหาสารคาม” RSS

 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างงาน สร้างอาชีพ เมืองมหาสารคาม” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายทรงศิลป์ ประสีระเก จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน และนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมงาน  ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

สำหรับงานมหกรรมอาชีพฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ มีตำแหน่งงานว่าง 675 ตำแหน่ง จำนวน 4,824 อัตรา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายโดยผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ Young Smart Farmer ของจังหวัดมหาสารคาม การแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดความพร้อมทางอาชีพ นิทรรศการโลกอาชีพ โลกการศึกษา การสาธิตอาชีพอิสระกว่า 40 อาชีพ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพ การแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้พิการและผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้บริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เลือกชิมอาหารอร่อยจากร้านค้าแฟรนไชส์ และ Food Truck พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลรับของที่ระลึก