รมว.แรงงาน ลงเรือตรวจติดตามการปฏิบัติงานหน่วยทางทะเลของ ศปมผ. จ.ภูเก็ต RSS

 


พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงเรือตรวจติดตามการปฏิบัติงานหน่วยทางทะเลของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยกองทัพเรือภาคที่ 3 ณ อ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต ซึ่งผลการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ถึงปัจจุบัน มีเรือประมงแจ้งเข้าออก 362 ลำ แรงงาน 4,775 คน แรงงานไทย 1,319 คน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จากการตรวจที่ผ่านมาไม่พบการใช้แรงงานเด็ก/แรงงานบังคับและไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

--------------------------------------------

“OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER STRONGER"

"เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา"

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/

28 สิงหาคม 2559