อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวบุณยวีร์  ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2565
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ ตาม “โครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป ”
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ” ครั้งที่ 2/2564
กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2564
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›