นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2564

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›