ทำมันฝรั่งเกลียวทอดกรอบ

ข้อมูลอาชีพ

ที่มา : ป้าหนึ่ง ตึ่งโป๊ะ