สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 21 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นิติกร RSS

 

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 21 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ http://consolidation.rid.go.th/saraburi/index.php/th/home/13-2015-08-04-04-33-41/36-2018-10-10-09-13-39