ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 2 แสนอัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ RSS

 

รมว.แรงงาน สั่งรวบรวมตำแหน่งงานทั่วประเทศ ช่วยกลุ่มเปราะบางและคนตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ล่าสุดพร้อมเสิร์ฟงานแล้ว 225,207 อัตรา

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญและดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  อย่างเท่าเทียม นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว  โดยมอบหมายนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามสถานการณ์การจ้างงานอย่างเร่งด่วน ซึ่งนายสุชาติ เปิดเผยว่า รู้สึกห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือน ล่าสุดได้สั่งการกรมการจัดหางานลงพื้นที่พบปะนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีกำลังการจ้างงาน เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่าง เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานและประสงค์หางานทำจากทั่วประเทศ พร้อมการแนะแนวอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ และการฝึกอาชีพอิสระ ที่เน้นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย ให้สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอื่นๆได้

ขณะนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานเป็นจำนวนมากซึ่งมีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น จำนวน 225,207 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1.แรงงานด้านการผลิต 2.แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ, แรงงานทั่วไป 3.แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ 4.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ 6.พนักงานบริการลูกค้า 7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ 8.ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า  (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ) 9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด