ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน "นัดพบแรงงานออนไลน์" วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน "นัดพบแรงงานออนไลน์" วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565
ระหว่างเวลา 10.30.12.00 น. พบกับ 
- ตำแหน่งงานว่างมากมาย  
- ร่วมพูดคุยกับนายจ้างทางออนไลน์
- โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 
 รับชมผ่านทาง Facebook Live "สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร"

เพจสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร - Home | Facebook