หนังสือการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2565 สาขาการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม RSS

 

หนังสือการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2565 สาขาการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม