สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย RSS

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย โดยนายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ได้ออกกำลังกายพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ เพื่อเป็นการสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรม ทางกายมากขึ้นตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรงมี ภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น