วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 งานนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ครั้งที่ 2 RSS

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ได้เชิญการกองส่งเสริมการมีงานทำร่วมพิธีเปิดและบรรยายภารกิจกรมการจัดหางานในงานนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า (สรรพาวุธบางนา) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรีภรเดช คะชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการในสาขาการเดินเรือและสาขาช่างกลเรือ ได้มีโอกาสมีงานทำมากยิ่งขึ้น