อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ” ครั้งที่ 2/2564 RSS

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  2564 ” ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน  โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย  รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม