รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน มอบเครื่องมือทำกินพร้อมทุนประกอบอาชีพ ช่วย “เด็กชายขอบ RSS

 

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน  มอบเครื่องมือทำกินพร้อมเงินทุนประกอบอาชีพ แก่นายสุขสันต์ ตาก่ำ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้รับสิทธิช่วยเหลือตามม. 35 สนับสนุนการประกอบอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และผู้บริหารกรมการจัดหางาน  เข้าร่วมงาน