วีดีทัศน์แนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน


6 อาชีพอิสระแนะนำ

1. อาชีพขายสินค้าออนไลน์

2. อาชีพบล็อกเกอร์

3. อาชีพเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวพักแรม

4. อาชีพขายอาหารคลีน

5. อาชีพรับส่งสินค้าแบบ Door to Door

6. อาชีพธุรกิจแฟรนไชส์