กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

18 พฤษภาคม 2560 นายสมปอง อินขาว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ณ ลานอเนกประสงค์ ม.11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา