โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

 

19 พฤษภาคม 2560 นายอับดุลเลาะ กามียอ นักวิชาการแรงงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้ต้องขัง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยครั้งที่ 2/2560 ผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 152 คน ณ เรือนจำกลางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา