สำรวจข้อมูลแรงงานผู้มีทักษะพิเศษ

 

17 พฤษภาคม 2560 นายอับดุลเลาะ กามียอ นักวิชาการแรงงาน สำรวจข้อมูลแรงงานผู้มีทักษะพิเศษ นายอับดุลเล๊าะ มะบูเก๊ะ เป็นผู้มีทักษะพิเศษ ด้านช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ณ กลุ่มช่างไม้ฟอร์นิเจอร์บ้านควน ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา