สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560