นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว