นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา ให้สัมภาณ์ผู้สื่อข่าว