นางฐิติมา นราพงษ์ จัดหางานจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานร่วมกิจก