จัดหางานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกุสุมา วงษ์ตานี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ