จัดหางานจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่