ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า
การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 1 เพศชาย ระบะเวลากาฝึกปฏิบัติ้งานเทคนิค 3 ปี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2561 จังหวัดยะลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดงานนัดพบแรงงาน วันที่ 15 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม 2561