อธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบข้าวสาร 2,000 ถุง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบข้าวสาร จำนวน 2,000 ถุง จากบริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เอสพีที คอลซัลทิ่ง แอนด์ เซอร์วิส เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน  ณ บริเวณชั้น 9 กรมการจัดหางาน