อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชา

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชา ร่วมกับ Mr.Seng Sakda อธิบดีกรมแรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน