วันที่ 5 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2559

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค
ณ ถนนคนเดิน
บ้านสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร