ภาพกิจกรรมวันที่ 5 ตุลาคม 2559

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 - 24.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดยโสธรร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 4 แห่ง
พบการกระทำผิดทั้งหมด 8 ราย คือ ต่างด้าวทำงานไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงาน 2 ราย สัญชาติเมียนมา
แรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 6 ราย สัญชาติอินเดีย ส่งดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว