ภาพกิจกรรมวันที่ 7 ตุลาคม 2559

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2559
นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุลจัดหางานจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น ทุกวันศุกร์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร