อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ครั้งที่ 3
อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารกรมการจัดหางาน ประชุมรับมอบนโยบายกรมการจัดหางาน ปี 2565 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบเพื่อขอบคุณและกล่าวลาอธิบดีกรมการจัดหางานในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมต้อนรับหัวหน้าสำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในโอกาสการเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงแรงงาน

‹ First  < 16 17 18 19 20 >  Last ›