สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดยโสธรร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ ปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดยโสธรร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุลจัดหางานจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น ทุกวันศุกร์

 < 1 2 3 >