นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี พบปะแรงงานนอกระบบ เยี่ยมคูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับใช้เครื่องมือวิเคราะห์บริการจัดหางานของรัฐ (Public Employment Services: PES) ครั้งที่ 1/2565
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2565

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›