เตือนแรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน มีความผิดตามกฎหมาย

 


เตือนแรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน

มีความผิดตามกฎหมาย