วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานวันนัดพบครั้งที่ 1/25560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บิ๊กซี สาขายโสธร