ข่าว เตือน..แรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามกฏหมาย

 

ข่าว เตือน..แรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามกฏหมาย