ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง "คนไทยร่วมใจซื้อข้าวจากชาวนาจังหวัดยโสธร"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง "คนไทยร่วมใจซื้อข้าวจากชาวนาจังหวัดยโสธร"