ระวัง!ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว

 

ระวัง!ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว