เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM JAPAN

 

เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

ตามโครงการ IM JAPAN