กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารกองประจำการไปทำงานเกาหลีฯ

 

กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารกองประจำการไปทำงานเกาหลีฯ

ย้ำ ! มีความพร้อมด้านร่างกาย ระเบียบวินัย เป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน