ย้ำแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพแผงลอย เร่ขายสินค้าผิดกฎหมาย

 

ย้ำแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพแผงลอย เร่ขายสินค้าผิดกฎหมาย