ประชาสัมพันธ์...เชิญชวนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย รีบลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service

 

ประชาสัมพันธ์...เชิญชวนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย รีบลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th/ เพื่อกรมการจัดหางานจะสามารถคัดเลือกคนหางานในทะเบียนให้กับนายจ้างในซาอุดีฯได้ทันที เมื่อนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานหรือประเภทงานที่ต้องการมาให้กระทรวงแรงงาน