ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565