ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลยโสธร "ด่วน"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา New
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนมกราคม 2565
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนธันวาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนตุลาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเข้าทำงานเป้นรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการทดสอบ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนเมษายน 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 1 2 >