ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา New
กรมการจัดหางาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) New
กรมการจัดหางาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) New
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนมิถุนายน 2565
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอน - เอกปฐมวัย - เอกภาษาไทย
ประกาศโรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็๋นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประกาศแขวงทางหลวงยโสธร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนเมษายน 2565
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ประกาศรับสมัครครู
ประกาศโรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็๋นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนมีนาคม 2565
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร รับสมัครบุคลากรครู จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 1 2 3 >