ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมีนาคม 2566
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมกราคม 2566
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 18 มกราคม 2566 รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนธันวาคม 2565
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
สำนักงานแขวงทางหลวงยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนสิงหาคม 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 4 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธรรับสมัครลูกจ้างเหมานำจ่ายไปรษณีย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
กรมการจัดหางาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
กรมการจัดหางาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 1 2 3 >