ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธร ประจำเดือนกันยายน 2564
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, พนักงานบริการ และพนักงานประจำตึก ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
ประกาศ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเข้าทำงานเป้นรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการทดสอบ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนเมษายน 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมกราคม 2564
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนธันวาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนธันวาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 1 2 >